9 Ouderondersteuning gericht op de omstandigheden van de ouder

9 Ouderondersteuning gericht op de omstandigheden van de ouder

Productgroep Ouderschapskennis 2016-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In dit hoofdstuk over ouderschapsondersteuning bespreken we de vraag waar je je als hulpverlener op richt bij het ondersteunen van ouders. Vragen ouders opvoedsteun of ouderschapsondersteuning? Vaak worden deze termen door elkaar gebruikt. Wij pleiten ervoor om beide termen te onderscheiden omdat onder of naast een vraag naar opvoedadvies of -hulp eigenlijk een vraag om ondersteuning in de vorm van versteviging van ouderschapstaken schuilgaat die niet altijd de opvoeding betreffen. Ouder(schaps)ondersteuning en ouderschaps-versteviging zijn geen synoniemen voor opvoedsteun. Ondersteuning kan natuurlijk gericht zijn op daadwerkelijke steun aan ouders bij de opvoeding van hun kind als dat hun uitdrukkelijke vraag is. Want iedere ouder wil binnen de gegeven omstandigheden wel een betere opvoeder worden en bijna alle ouders willen zelf graag de beste persoonlijke nanny voor hun kind zijn, die alle kinder-problemen kan verhelpen. Dat maakt hun haast bij deze vraag verklaarbaar.
Toch pleiten we ervoor om eerst met de ouders de omstandigheden waarin zij vormgeven aan hun opvoederschap en ouderschap goed in kaart te brengen. De bespreking van het volgende voorbeeld verduidelijkt dat. Het betreft de overige vragen waarvoor de ouders zich gesteld zien. We sluiten hierbij aan op hoofdstuk 5, waarin we de omstandigheden van ouderschap beschreven. Het lijkt een goede zaak eerst met ouders samen de kindproblemen te onderzoeken: Wanneer deed het probleem zich de eerste keer voor? Wat hebben zij er eerder aan proberen te doen? Hebben zij daarbij hulp gekregen of krijgen ze mogelijk nog hulp? Hoe weten de ouders zich gesteund? Hoe en waardoor wordt hun ouderschap verstevigd?