Aandacht en richting: zoeken naar nieuwe vormen van ouderlijk gezag

Aandacht en richting: zoeken naar nieuwe vormen van ouderlijk gezag

Productgroep Ouderschapskennis 2013-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Inleiding

Ouders zien zich in deze tijd voor een aantal lastige problemen gesteld. Hun gezag is verzwakt, maar de eisen aan goed ouderschap zijn zwaarder en complexer geworden. Ze kunnen minder terugvallen op hun autoriteit en op vaste regels, en een beroep op het gezag van God wil in veel gevallen ook niet meer echt helpen. Idealen van vrijheid en gelijkheid zijn ook in het pedagogisch domein doorgedrongen. De afstand tussen ouders en kinderen is verminderd, kinderen zijn mondiger geworden en de grenzen tussen kindertijd en volwassenheid poreuzer. Dit alles heeft de opvoeding niet onberoerd gelaten. Sommige veranderingen zijn kernachtig verwoord als de verschuiving van een bevels- naar een onderhandelingshuishouding. Deze ontwikkeling heeft in brede kring ingang gevonden en geleid tot verdergaande ouderlijke onzekerheid en discussie over de plaats en orde van de generaties, elastische grenzen en onveiligheid voor kinderen bij een teveel aan vrijheid en een tekort aan structuur.