Academische Werkplaats Kindermishandeling

Academische Werkplaats Kindermishandeling

2017 | 978-94-6361-030-8
Gratis

Omschrijving

Dit boekje geeft een samenvatting van de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek dat is gedaan binnen de Academische Werkplaats aanpak Kindermishandeling (AWK). In dit boekje staat centraal wat de resultaten van het onderzoek betekenen voor de (klinische) praktijk. We geven advies voor het ondersteunen en behandelen van kinderen en hun ouders die seksueel misbruik, geweld tussen de ouders of een vechtscheiding hebben meegemaakt. De adviezen zijn bedoeld voor alle professionals die werken met kinderen en hun gezinnen, die te maken hebben met de gevolgen van kindermishandeling. Maar vooral voor hen die werkzaam zijn in de Jeugdhulpverlening en Kinder- en Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg.

Bron: ZonMw