Afbreken van de zwangerschap van een kind met een aandoening: de moeilijke keuze en de langdurige gevolgen

Afbreken van de zwangerschap van een kind met een aandoening: de moeilijke keuze en de langdurige gevolgen

Productgroep Ouderschapskennis 2007-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Marijke Korenromp (2006). Parental adaptation to termination of pregnancy for fetal anomalies. Dissertatie Universiteit Utrecht. ISBN 978-90-9020734-6
De mogelijkheden om reeds vóór de geboorte onderzoek te laten verrichten naar de gezondheid van een kind zijn de afgelopen dertig jaar in Nederland sterk uitgebreid. Als direct gevolg hiervan is ook het aantal moeders en vaders gestegen dat voor de vraag komt te staan of zij een zwangerschap willen laten beëindigen omdat het kind een aandoening heeft. Het is duidelijk dat de beslissing om het leven van een gewenst kind al dan niet af te breken een complexe opgave is (zie ook G. Whitney, elders in dit tijdschrift).
Onderzoek naar de ervaringen van de groep ouders die besluit de zwangerschap te beëindigen, ontbrak in Nederland. Korenromp, 40 jaar lang klinisch verloskundige in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en betrokken bij de patiëntenbegeleiding na zwangerschapsbeëindiging, heeft met haar promotieonderzoek naar zwangerschapsafbreking een belangrijke bijdrage geleverd aan de bitter noodzakelijke kennis op dit terrein. Haar recent verschenen dissertatie is niet altijd even toegankelijk, maar levert voor de doorzetter interessante en nieuwe informatie op.