Alle kinderen kansrijk - Het verbeteren van de ontwikkelingskansen van kinderen in armoede

Alle kinderen kansrijk - Het verbeteren van de ontwikkelingskansen van kinderen in armoede

Gratis

Omschrijving

In Nederland groeien 378.000 kinderen en jongeren op in armoede. Deze kinderen en jongeren maken zich zorgen of er wel geld is voor eten of schoolspullen, ze voelen stress bij hun ouders, zijn zelf gespannen en kunnen zich moeilijker concentreren op school.

De aanpak van armoede onder kinderen en jongeren staat bij het Rijk en gemeenten hoog op de agenda. Toch zien we dat het aantal kinderen en jongeren in armoede niet afneemt. Opgroeien in armoede is meer dan het niet hebben van spullen. Het maakt dat je je als kind minder voelt, het heeft invloed op de keuzes die je maakt in je leven en op je toekomstperspectief. Daarom moeten we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren kunnen opgroeien in een gezin waar genoeg geld is van om te leven, waar warmte en aandacht is en waar kinderen en jongeren vrij zijn van dagelijkse zorgen. Voor dit onderzoek hebben mijn team en ik gesproken met kinderen, jongeren en ouders die te maken hebben met armoede. Zij vertelden ons dat ze niet elke dag een warme maaltijd eten. Dat ze uit hun huis zijn gezet vanwege schulden. Dat ze niet altijd meekunnen op schoolreisje. In alle gesprekken klinkt door dat armoede zoveel meer is dan het moeten missen van spullen.

Veel kinderen en jongeren schamen zich en vinden het moeilijk om erover te praten. Een jongen vertelde dat hij bang is dat mensen anders naar hem kijken als hij vertelt dat er thuis weinig geld is. Een moeder vertelde dat haar kinderen nooit worden uitgenodigd voor partijtjes, omdat zij zelf geen geld hebben om een kinderfeestje te geven. Deze kinderen en jongeren merken elke dag dat ze niet echt mee kunnen doen. Ze hebben elke dag zorgen. Het is de eerste keer dat op een systematische manier is onderzocht hoe kinderen en jongeren die in Nederland opgroeien in armoede de kwaliteit van hun leefomgeving beoordelen en hoe zij de impact van armoede op hun leefomgeving ervaren. Met dit rapport willen we in kaart brengen hoe deze kinderen en jongeren in hun ontwikkeling belemmerd worden en of bestaand armoedebeleid en voorzieningen aansluiten bij wat zij nodig hebben. De kinderen en jongeren die te maken hebben met armoede hebben het recht dat wij er alles aan doen om te zorgen dat zij opgroeien in een gezin waarin ze gewoon kind kunnen zijn en zich goed kunnen ontwikkelen.

Ik wil alle kinderen, jongeren en ouders die ons hebben geholpen met dit onderzoek enorm bedanken. De kinderen, jongeren en ouders die hun verhaal met ons gedeeld hebben en de kinderen en jongeren die de moeite hebben genomen om onze vragenlijst in te vullen. Ook bedank ik de organisaties die ons geholpen hebben om kinderen, jongeren en ouders te benaderen voor dit onderzoek. Ik dank ook de beleidsadviseurs van gemeenten die ik heb gesproken voor het delen van hun ervaringen en inzichten. Tot slot bedank ik voormalig staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor haar verzoek voor dit belangrijke onderzoek.