Ambivalentie en reflectie in ouderschap

Ambivalentie en reflectie in ouderschap

Productgroep Ouderschapskennis 2014-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ambivalentie - het tegelijkertijd of afwisselend ervaren van strijdige gevoelens, zoals liefde en haat voor je kind - vormt de basis van ouderlijke subjectiviteit. Het omgaan met veranderlijke, en vooral met negatieve, emoties is een belangrijke opdracht voor ouders. Wat kan hen hierbij helpen? Reflectie? Over het belang daarvan voor ouders is vanuit enkele theoretische invalshoeken geschreven. Denk aan het concept 'mentaliseren' uit de gehechtheidstheorie, en aan het begrip 'metapositie' als ondersteunende 'buffer' voor ouders, ontwikkeld door Van der Pas in haar ouderschapstheorie.
De auteur deelt de opvatting dat reflecteren het mogelijk maakt om negatieve gevoelens te 'containen'1 en zo minder schadelijk te maken. Het kunnen doorgronden van de lastige wisseling van alle intense emoties tussen liefde en haat heeft een kalmerend effect en geeft een gevoel van in controle zijn. Wat dit echter bemoeilijkt zijn de gevoelens van schaamte en schuld waar ouders bij hun eerste reflecties tegenaan lopen.
Welke vorm van reflectie helpt ouders om ambivalentie te verdragen, en vooral hun negatieve emoties? Is reflectie genoeg, of hebben ouders meer nodig - en zo ja: wat is dat 'meer'? Deze vraag wordt behandeld aan de hand van theorieën en een praktijkvoorbeeld.