Antiek & Curiosa - Adoptie en heilige boeken

Antiek & Curiosa - Adoptie en heilige boeken

Productgroep Ouderschapskennis 2008-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Christenen laten een kind na de geboorte dopen om de erfzonde weg te wassen. Schoon gaat het kind het leven in. Mocht het sterven vóór de doop, dan is het nog zondig. Daarom placht de kleine ongedoopt te worden begraven op een hoekje van het kerkhof met ongewijde aarde. Dat kind ging ook niet naar de hemel, leerden we. Hoeveel eeuwen heeft die denktrant hier geheerst? In sommige Islamitische landen worstelt men met soortgelijke overgeleverde voorschriften, gebruiken en noties. Maar soms verandert er plotseling iets. Onder de titel 'De radicale ommezwaai van Soedan met betrekking tot weeskinderen - een veranderde religieuze attitude redt de levens van onwettige kinderen' schreef Lydia Polgreen voor de International Herald Tribune (5-6 april 2008, p.3) over een hels weeshuis, in de stad Maygoma, waarin vondelingen - veelal kinderen van ongehuwde moeders - belandden.