Baby's uitdagen tot spel

Baby's uitdagen tot spel

2012 | NJI
Gratis

Omschrijving

Kaleidoscoop is een effectieve methode om de brede ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. De kern van Kaleidoscoop is actief spelen en leren. Kaleidoscoop gaat er van uit dat kinderen kennis verwerven en vaardigheden ontwikkelen door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën. Pedagogisch medewerkers ondersteunen het actief spelen en leren. Zij bieden de kinderen een uitdagende speelleeromgeving, helpen hen hun spel uit te breiden, praten met de kinderen over wat ze aan het doen zijn en helpen hen problemen zelf op te lossen.