Belang van intuitie bij vermoedens van kindermishandeling

Belang van intuitie bij vermoedens van kindermishandeling

Productgroep PIP 49 - 2009
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Intuïties spelen in de professionele oordeelvorming bij vermoedens van kindermishandeling een grote rol. Toch aarzelen veel professionals om hun intuïties om te zetten in handelen, omdat deze vaak nog vaag en ondefinieerbaar zijn. Op grond van haar afstudeeronderzoek pleit pedagoog Shirley Molenaar ervoor om intuïties wel serieus te nemen vanwege hun signaleringwaarde; ze kunnen professionals wijzen op iets dat in gezinnen ‘niet pluis’ is, maar waarvoor nog geen oorzaak of verklaring is gevonden.