Beroeps-Orienterende praktijkvorming (BOP) voor vroegtijdige schoolverlaters

Beroeps-Orienterende praktijkvorming (BOP) voor vroegtijdige schoolverlaters

Productgroep PIP 38 - 2007
Toby Witte | 2007
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Om de grote groep vroegtijdige schoolverlaters terug te leiden naar opleiding en werk, experimenteert de gemeente Rotterdam met Beroeps-Oriënterende Praktijkvorming (BOP): een
vernieuwend vormingsarrangement waarin oriëntatie-, onderwijs-, stage- en vrijetijdsactiviteiten een krachtige leeromgeving bieden aan kwetsbare jongeren. Beloning en sanctie zorgen voor de nodige discipline. Volgens evaluatieonderzoeker Toby Witte zijn de eerste resultaten hoopgevend, maar er is ruimte voor verbetering.