Beschouwing op Wmo

Beschouwing op Wmo

Productgroep Sozio 68 - 2006
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zal verstrekkende gevolgen hebben voor zorg en welzijn. Maar we zullen kritisch moeten kijken onder welke voorwaarden de met de WMO beoogde
vermaatschappelijking kan slagen, betoogt Evelien Tonkens. ‘Gebeurt dat niet, dan is vermaatschappelijking al snel een enkele reis eenzaamheid.’