Bewezen (in)effectieve maatregelen tegen leerachterstanden in het primair onderwijs

Bewezen (in)effectieve maatregelen tegen leerachterstanden in het primair onderwijs

2018
Gratis

Omschrijving

Dit is een achtergronddocument bij de notitie ‘effectieve interventies leerachterstanden in het primair onderwijs’.

Dit achtergronddocument behandelt de literatuur die gaat over het voorkomen en inlopen van leerachterstanden in het primair onderwijs. In veel landen besteden scholen in het primair onderwijs extra aandacht aan leerachterstanden. Dat is niet vreemd, want leerachterstanden voorkomen en inlopen is een zeer effectieve inzet van onderwijsmiddelen. Leerlingen leren niet alleen tijdens het inlopen van de leerachterstand, maar kunnen daarna ook op hoger niveau verder in de reguliere lessen. Om leerachterstanden tegen te gaan zijn (zeer) effectieve interventies ontwikkeld.

Er zijn echter ook interventies die aantoonbaar geen effect hebben. Er zijn zelfs goedbedoelde interventies die averechts werken. Leerlingen zijn door de interventies niet beter af, maar zelfs slechter af dan klasgenoten die de interventie niet gekregen hebben. Dit achtergronddocument geeft een internationaal overzicht van interventies die wetenschappelijk bewezen iets opleveren en van interventies die dat niet doen.

Dit achtergronddocument behandelt na deze inleiding achtereenvolgens: 1. Baten van onderwijs 2) docenten, 3) extra lessen, 4) onderwijsassistenten, 5) klassenomvang, 6) zittenblijven, 7) uitdagen, 8) zomerscholen, 9) Vakantiekennisverlies voorkomen 10) ouders stimuleren en faciliteren mee te doen en 11) voor- en vroegschoolse educatie

Basis van dit achtergronddocument is het hoofdstuk primair onderwijs in het boek Kansrijk onderwijsbeleid (2016). Kansrijk onderwijsbeleid is een zeer uitgebreide literatuurstudie van de meest toonaangevende wetenschappelijke experimenten naar onderwijs-interventies. Deze kennis is uitgebreid met nieuwe uitkomsten van experimenten die na het verschijnen van Kansrijk onderwijsbeleid zijn gepubliceerd.

 

Bron: CPB