Bewust omgaan met rollenspel in de hulpverlening

Bewust omgaan met rollenspel in de hulpverlening

Productgroep Sozio 81 - 2008
1,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Wat maakt hulpverleningsrelaties met hulpvragers die in armoede verkeren, succesvol?

Bind-Kracht in armoede wil hulpverleners en vrijwilligers die op weg gaan met (maatschappelijk) gekwetste mensen ondersteunen. We beogen een kwaliteitsverbetering van de hulpverle￾ning aan mensen in armoede. Het accent ligt op het leefwereldperspectief, met aandacht voor kwetsuren maar ook voor krachten van mensen in armoede. We kijken naar de rollen van hulpverleners en hulpvragers en zoeken naar werkbare rolcombinaties die perspectief bieden op verandering. Ook reiken we instrumenten aan voor krachtgericht en verbindend werken waarbij een gedegen visie en een positieve, op dialoog 
gerichte, basishouding centraal staat.