Biografie - Alfons Chorus

Biografie - Alfons Chorus

Productgroep PIP 110 - 2019
Rogier Chorus | 2019
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een originele onderzoeker en tegelijk een ouderwetse pedagoog, die vooral opereerde binnen de katholieke zuil. Dat was Alfons Chorus, die in het midden van de vorige eeuw in Leiden de leerstoel psychologie opzette en vormgaf. Vanaf de jaren zestig raakte zijn opvoedingsmodel gedateerd, maar een blijvende verdienste hield hij als voorvechter van een nieuwe aanpak in wat toen nog de zwakzinnigenzorg heette.