Biografie - Jean Piaget (1896-1980)

Biografie - Jean Piaget (1896-1980)

Productgroep PIP 91 - 2016
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het belang van de ontwikkelingstheorie van Jean Piaget voor opvoeding en onderwijs is groot. Het heeft immers weinig zin om kinderen iets te willen bijbrengen als ze daar nog niet aan toe zijn. Piagets fasen-theorie vormt voor velen nog altijd een richtlijn, ook als het om morele ontwikkeling en opvoeding gaat.

Piaget nu

Waarom zouden wij nu nog Piaget moeten bestuderen? Daar is een aantal goede redenen voor. Ten eerste is er een wetenschappelijke reden. Wie de hedendaagse ontwikkelingspsychologie wil begrijpen moet goed inzicht hebben in het werk van Piaget. Dat is het geval omdat in tal van moderne theorieën allerlei sporen van Piagets denken zijn terug te vinden. De meeste onderzoekers hebben inmiddels het geloof in de fasen van Piaget, met hun leeftijdsgrenzen en met hun structurele kenmerken, verloren. Maar intussen bestaat de kern van veel theorieën op uiteenlopende gebieden van de cognitieve en sociale ontwikkeling nog altijd uit een Piagetiaans equilibriummodel. De voortgang van de ontwikkeling is afhankelijk van confl icten, die leiden tot een hernieuwd vinden van evenwicht tussen assimilatie en accommodatie. Het is goed hierbij aan te tekenen dat theorieën over de cognitieve ontwikkeling zich gewoonlijk op een expliciete wijze verhouden tot Piagets theorie. Zulke theorieën zijn dus zonder kennis van Piagets theorie niet te begrijpen.