Blinde vlek of kans?

Blinde vlek of kans?

Productgroep Ouderschapskennis 2017-2
Nerissa Stoop | 2017
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Patchwork is een handwerktechniek waarbij verschillende lapjes stof aan elkaar worden genaaid. Om tot een mooi eindproduct te komen, zijn er ontelbare mogelijkheden. Onderling worden vaak stofjes en patronen uitgewisseld. De rubriek Patchwork bevat verhalen die illustreren hoe ouderbegeleiders samen met ouders een nieuw verhaal ‘weven' waarin andere en rijkere stukjes van hun ouderschap zichtbaar worden. In deze editie een bijdrage van psychotherapeut Nerissa Stoop over de precaire verhouding tussen psychiatrie en ouderschap. ‘Hulpverleners worden vaak vaak blind voor de zoektocht van deze ouders naar wegen om betrokken te blijven bij hun kind.'

Een 'ouder met een psychiatrische problematiek’ klinkt wellicht velen in de oren als een verontrustende combinatie. Binnen de hulpverlening bestaat een tendens om éénzijdig, vanuit een kind-perspectief, te kijken naar ouderproblematiek. Men denkt immers dat de (geestelijke) gezondheid van de ouder een rechtlijnige impact heeft op de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen (Van Daele, 2005). Omwille van het maatschappelijke belang dat we aan kinderen hechten, krijgt voor de hulpverlener het bieden van veiligheid en het garanderen van een 'goede’ opvoeding prioriteit boven het steunen van ouders en het verstevigen van de ouderidentiteit. De focus ligt al snel op het bijsturen van de psychiatrische problemen van de ouders in functie van het kind.