Buitenlands onderzoek onderzocht

Buitenlands onderzoek onderzocht

Productgroep Ouderschapskennis 2008-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Partnergeweld en kindermishandeling: een gespannen verhouding

Over overeenkomsten en verschillen, en het belang van een geïntegreerde benadering

Halverwege de jaren negentig is in Nederland het begrip huiselijk geweld gemeengoed geworden ter aanduiding van geweld in de privésfeer. Het is daarmee in toenemende mate gaan werken als overkoepelend begrip. Huiselijk geweld is inderdaad een verzamelnaam geworden voor partnergeweld, kindermishandeling, oudermishandeling en ander geweld in huiselijke kring. Daarbij gaat het om verwaarlozing en fysiek, psychisch en seksueel geweld, ongeacht verschillen in aard, duur, ernst en in de levensfase waarin het geweld plaats vond.