Buitenspelen in Nederland

Buitenspelen in Nederland

Jorien Slot-Heijs Tessa ten Tije Amika Singh | 2023 | mulier instituut
Gratis

Omschrijving

Buitenspelen staat onder druk door verschillende maatschappelijke veranderingen, zoals verstedelijking, digitalisering en een veranderd arbeidsethos (Prins et al., 2021). Maar spelen kinderen inderdaad steeds minder buiten? Hangen leeftijd, geslacht, migratieachtergrond en hoe belangrijk ouders buitenspelen vinden samen met het aantal dagen dat kinderen buitenspelen? Dat bespreken we in dit factsheet.
We baseren onze bevindingen op analyses van data uit de meestrecente CBS-Leefstijlmonitor.

In het aantal dagen perweek* dat 4-11-jarige kinderen buitenspelen is nauwelijks een verandering over tijd zichtbaar (figuur 1). Ongeveer één op de twintig kinderen speelt nooit (=0 dagen) buiten. Iets meer dan een derde speelt (bijna) elke dag (=6-7 dagen) buiten.