Buurtsportcoaches en sociale inclusie - Sporten en bewegen brengt mensen samen

Buurtsportcoaches en sociale inclusie - Sporten en bewegen brengt mensen samen

Productgroep Sozio 2 - 2018
Jan Hardeman | 2018
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Bewegen en sport bieden uitstekende mogelijkheden om groepen kwetsbare mensen te betrekken bij de samenleving. Buurtsportcoaches kunnen hierin de belangrijke, verbindende schakel vormen.
Jan Hardeman, coördinator buurtsportcoaches in Amersfoort, schetst hun rol aan de hand van een praktijkvoorbeeld.