Casework — onbeperkt houdbaar?

Casework — onbeperkt houdbaar?

Productgroep Ouderschapskennis 2007-2
Hanneke Miley | 2007
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hilary Searing (2003). The continuing relevance of casework ideas to long-term child protection work. Child and Family Social Work 2003, 8, pp 311-320.
Social casework. Wie kent het nog? Of behoort u, net als deze recensent, tot de generatie maatschappelijk werkers die ermee is groot gebracht op de sociale academie? Vanaf de jaren vijftig — en in de Verenigde Staten al enkele decennia eerder — was social casework immers dé centrale methodiek. De hoofdthema’s daarvan waren goede samenwerking met de cliënt en het bejegenen van elk mens als een persoon met individuele behoeftes — óók ouders en kinderen, en óók bij gedwongen hulpverlening en wanneer toezien op de veiligheid van een kind geboden is.
Social casework als kernmethodiek is verdwenen. Terugkijkend op dertig jaarpraktijk beschrijft Hilary Searing echter hoezeer het casework haar werk heeft gevormd, en betoogt ze dat het ook nu nog steeds goed dienst kan doen in de kinderbescherming. Zij doet dit aan de hand van twee gevalsbeschrijvingen. De onbevredigende afloop van beide gevallen wijt Searing aan de vele beperkingen die nu aan hulpverleners worden opgelegd en aan het voortbestaan van armoede en ongelijkheid.
Hoe terecht deze observaties ook moge zijn, ze schieten te kort als verklaring voor magere kinderbescherming. Searings praktijkvoorbeelden van werk met ouders gaan uit van een gedateerde opvatting van opvoedproblemen. Enerzijds zouden die direct gerelateerd zijn aan eigen problemen van ouders — anderzijds wordt onvoldoende rekening gehouden met reële beperkingen van ouders of met de risico’s van bijvoorbeeld sociaal isolement. Meer kennis van ouderschap zou alle betrokkenen in beide voorbeelden betere kansen hebben geboden. Die kennis is onmisbaar om in te schatten of ouders hun situatie aankunnen, en of uithuisplaatsing, dan wel andere hulp, geïndiceerd is.
Social casework zoals Searing het toepast heeft misschien zijn houdbaarheidsdatum overschreden, maar de methodiek is weer springlevend wanneer nieuwe inzichten erin worden opgenomen.