Casuïstiek - ReConnect

Casuïstiek - ReConnect

Productgroep Ouderschapskennis 2017-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ali wordt geplaatst in Almata. Dit is een instelling voor JeugdZorgPlus van Stichting Jeugdzorg Sint Joseph (SJSJ). Gaan voor de veiligheid of voor het herstel van de verbroken relatie met Ali's alleenstaande moeder? Een blik op het traject ReConnect.
Veel jongeren die met een machtiging gesloten jeugdzorg van de kinderrechter in een JeugdzorgPlus-instelling worden opgenomen, hebben een uitgebreide hulpverlenings-geschiedenis en dat geldt ook hun ouders. Het gaat al snel om vijf tot zes vormen van ambulante zorg en/of pleegzorg en residentiële hulp (Vermaes e.a., 2014). Dat is ook bij Ali het geval.