Casus EPD Elektronisch Patientendossier

Casus EPD Elektronisch Patientendossier

Productgroep Sozio 79 - 2007
2007
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Mieke is 38, orthopedagoog en werkt als behandelcoördinator op een leefgroep van een Medisch Kindertehuis. Recentelijk is de instelling overgestapt op een elektronisch patiëntendossier (EPD). De groepsleiding kan dan bijvoorbeeld dagelijks aangeven of een kind om 11 uur geplast heeft en of het droog was die nacht. Of bijvoorbeeld of een kind ruzie heeft gemaakt bij de maaltijd, bij het spelen of geweigerd heeft naar bed te gaan. Mieke vindt dat er veel persoonlijke informatie over het kind en van de groepsleiding verloren zal gaan door deze werkwijze en verzet zich heftig tegen de systematiek. De 24 uurssituatie wordt naar haar idee zo niet benut maar verknipt. Wat te doen in deze situatie?