Casus Maatschappelijk werk Stoornissen

Casus Maatschappelijk werk Stoornissen

Productgroep Sozio 81 - 2008
2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Maria werkt als maatschappelijk werkster. Ze heeft nu een aantal volwassen cliënten die niet gemotiveerd zijn voor een begeleide woonvorm, geen overlast geven, geen schulden hebben, hun administratie redelijk bijhouden maar in omstandigheden leven waarvan je je kunt afvragen of die menswaardig zijn. Ze lijden aan een autistische stoornis en/of andere psychiatrische stoornis. Door de stoornis willen deze cliënten geen inmenging, vanuit de stoornis slibt hun huishouden vol met spullen waarvan geen afscheid genomen kan worden, vanuit de stoornis is er geen sociaal netwerk. Door de stoornis is er een matig contact met het lichaam waardoor zelfverzorging en voeding zeer matig zijn. Door de stoornis is er een zeer beperkt sociaal inzicht waardoor ze door anderen misbruikt worden voor de opslag van spullen en het weggeven van geld of goederen. Maria kan er niet meer zo goed tegen dat ze bij deze cliënten die nauwelijks de deur uitkomen, thuis zit en niets kan bieden. Ze doet samen een boodschapje, helpt bij formulieren invullen en dat is het dan. Kan Maria iets anders doen dan ze nu doet?