Casus Misbruik PGB

Casus Misbruik PGB

Productgroep Sozio 71 - 2006
2006
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Jacqueline is een alleenstaande, zwakbegaafde vrouw van 28 jaar en haar zoon Kevin is 11 jaar. Kevin is verstandelijk gehandicapt. Er is door hulpverleners een aanvraag ingediend voor een persoonsgebonden budget (PGB). Die aanvraag is toegewezen. Het toegewezen bedrag heeft
Jacqueline echter voor heel andere doeleinden gebruikt.  Het gevolg is dat Kevin niet meer naar het logeerhuis kan waar hij in het weekend naartoe ging met veel plezier. Stel je bent de hulpverlener die het PGB heeft aangevraagd. Je hebt je eerste afspraak met Jacqueline en krijgt het bovenstaande verhaal te horen. Wat doe je en hoe ga je te werk?