‘Centraal voor het kind’ Werkzame elementen van samenwerking tussen ouders en pleegouders

‘Centraal voor het kind’ Werkzame elementen van samenwerking tussen ouders en pleegouders

Gratis

Omschrijving

Voor het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’ hebben het Lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede, Entrea Lindenhout, Jeugdbescherming Gelderland en Stichting Samen voor het kind (ouders en pleegouders die vanuit hun eigen ervaring willen helpen om ouders en pleegouders goed met elkaar te laten samenwerken) de handen ineen geslagen voor het project 'Samenwerken tussen ouders en pleegouders'. Het doel van deze samenwerking was om te verhelderen waar een goede samenwerking tussen pleegouders en ouders uit bestaat. In deze rapportage doen we verslag van deze zoektocht. We zullen eerst bespreken welke stappen zijn gezet, vervolgens bespreken we een lijst met werkzame elementen in de samenwerking tussen ouders en pleegouders, om deze vervolgens stuk voor stuk langs te lopen om te laten zien wat er in de literatuur over wordt gezegd en hoe deze elementen er in de praktijk uit zien.