Communicatieve activiteiten in de buitenschoolse opvang, een veldverkenning

Communicatieve activiteiten in de buitenschoolse opvang, een veldverkenning

Gratis

Omschrijving

Samenvatting:

De buitenschoolse opvang (bso) na schooltijd is de laatste jaren enorm in omvang toegenomen en vormt daarmee een belangrijk nieuw leefmilieu voor steeds meer kinderen. Met de kwantitatieve groei is er ook meer aandacht gekomen voor de kwaliteit van deze opvang. Eén van de belangrijkste doelen van de buitenschoolse opvang is het stimuleren van de sociale ontwikkeling. Vanuit sociaal-cultureel perspectief is interactie daarbij cruciaal. Om meer zicht te krijgen op de sociale ontwikkeling van kinderen in de bso brengen we daarom in deze veldverkenning de verschillende communicatieve activiteiten binnen de bso in kaart en bespreken we in het kort in hoeverre de verschillen tussen bso’s relevant zijn voor de aanwezigheid van die communicatieve activiteiten.