Complexe scheidingen vragen om geïntegreerde aanpak

Complexe scheidingen vragen om geïntegreerde aanpak

Productgroep Ouderschapskennis 2019-3
Makiri Mual | 2019
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een onrustbarend aantal gezinnen is door een vechtscheiding ontregeld. Deze gezinnen raken te vaak tussen wal en schip. Gelukkig zien betrokken instanties de ernst van de situatie in. De onrust heeft al op veel plaatsen in de keten geleid tot nieuwe initiatieven. Wat nog ontbreekt is, mijns inziens, adequate informatieverstrekking en verbetering van de afstemming. Een integratieve, herstelgerichte regievoerder die de processen kent en deze samenbrengt tot een constructieve, leed- en kostenbesparende weg, zou daarop een antwoord kunnen zijn. Waar kan die rol worden belegd? Een inventarisatie.