Daar Heb Jij Niets Mee te Maken! Longitudinale Relaties Tussen Privacyschending en Ouder-Adolescentconflict

Daar Heb Jij Niets Mee te Maken! Longitudinale Relaties Tussen Privacyschending en Ouder-Adolescentconflict

Gratis

Omschrijving

Samenvatting:

Het reguleren van de grenzen van privacy tussen jongeren en ouders is moeilijk, aangezien jongeren steeds trachten de grenzen van hun privédomein te verruimen. Als jongeren het idee hebben dat hun ouders de privacygrenzen overtreden kan dit leiden tot conflicten, maar een hoger niveau van conflicten zou er ook aan kunnen bijdragen dat jongeren een toenemend gevoel hebben van privacyschending. Deze multi-informant longitudinale studie (N = 309) onderzocht relaties tussen percepties van privacyschending en het niveau van ouder-kindconflict in de adolescentie. Bidirectionele relaties werden aangetoond. Privacyschending voorspelde hogere niveaus van ouder-kindconflict over tijd, en conflicten voorspelden ook gevoelens van privacyschending. De richting van deze effecten varieerde tussen de metingen en de verschillende informanten voor ouderkindconflict (vader, moeder, of kind). Bevindingen worden bediscussieerd vanuit het idee dat er mogelijk een functionele rol is voor conflicten in de ouder-kindrelatie, omdat het aandacht kan vestigen op het overtreden van privacy grenzen, maar dat conflicten niet erg effectief zijn in het reduceren van toekomstige gevoelens van privacyschending.