De behandeling van LVG jongeren met gedragsproblemen

De behandeling van LVG jongeren met gedragsproblemen

Productgroep Sozio 85 - 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Tot voor kort konden ‘civielrechtelijke en strafrechtelijke jongeren’ met ernstige gedragsproblemen door de kinderrechter worden geplaatst in de justitiële jeugdinrichting (JJI). In een overgangsregeling is dit vanaf 2010 niet meer mogelijk. De strafrechtelijke jongeren gaan dan naar een JJI en de
civielrechtelijke naar de gesloten jeugdzorg, ook wel jeugdzorg plus genoemd. Bij beide plaatsingen is het van belang de status van licht verstandelijk gehandicapte (LVG) jongeren te onderkennen. Wat zijn de karakteristieken en behandelcondities van deze jongeren?