De brede school als leergemeenschap  [Openbare les]

De brede school als leergemeenschap [Openbare les]

Gratis

Omschrijving

Betekenisvol leren door samenhangende en elkaar versterkende leercontexten

De brede school heeft na bijna twintig jaar nog steeds geen vanzelfsprekende positie kunnen innemen in het Nederlandse onderwijslandschap. Ze kent veel aanhangers maar iedere keer als er ergens een brede school komt, willen de betrokkenen over het algemeen het wiel opnieuw uitvinden. Dat is mijn ervaring na vijftien jaar als procesbegeleider bij diverse brede scholen. Het begrip brede school is niet voor niets een containerbegrip geworden.
Nu het erop lijkt dat brede scholen meer en meer zullen worden aangesproken op opbrengstgericht werken, is het tijd voor een herbezinning op de brede school. Extra bredeschoolprogramma’s die niet bijdragen aan de verbetering van leeropbrengsten zullen op termijn, zo is de verwachting, getroffen worden door de bezuinigingen die zich nu al op grote schaal in de welzijnssector voltrekken.
Derhalve zal het nodige lobbywerk verricht moeten worden om de brede school bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2014 net zo prominent in de partij- en collegeprogramma’s te krijgen als in 2010.
Ik voel het als een uitdaging om bij te dragen aan de herpositionering van de brede school. Mede gevoed door geluiden uit het veld en de vraag van schooldirecteuren om mee te helpen om hun bredeschoolprogramma beter aan te laten sluiten bij thema’s als opbrengstgericht werken, het werken aan team teaching binnen de competentie van de leerkracht en het toepassen van breinprincipes in de leeromgeving.