De buitenspelval in voogdijen visitatiegeschillen

De buitenspelval in voogdijen visitatiegeschillen

Productgroep Ouderschapskennis 2008-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Dit artikel verscheen een jaar of tien geleden in diverse Finse vakbladen1 en recent werd er tijdens een rechtszaak over voogdijtoewijzing nog naar verwezen. Het heeft dus impact gehad en is nog altijd relevant. Daarom nu een vertaling in het Nederlands.
Ik beschrijfhieronder in systeemtermen het soort fenomeen dat in 1985 door de Amerikaanse kinderpsychiater Richard Gardner werd aangeduid als het Parental Alienation Syndrome (PAS) (Gardner R.,1985). Toen ik dit artikel schreef, was ik niet bekend met deze term2. Deze tekst is dus volledig gebaseerd op eigen observaties. Het PAS-syndroom is inmiddels een omstreden begrip geworden, vooral vanuit feministisch oogpunt. Zelf heb ik er moeite mee omdat het een pseudomedische term is, en omdat nooit duidelijk wordt wie de 'drager' van het syndroom is: de buitengesloten ouder? De buitensluitende ouder? Of het kind dat de dupe wordt van buitensluiting van een van de ouders?