De democratie van het vlees: over de publieke betekenis van lichamelijke opvoeding

De democratie van het vlees: over de publieke betekenis van lichamelijke opvoeding

Productgroep De publieke betekenis van pedagogisch denken en handelen
Joris Vlieghe | 2010
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

In deze bijdrage wordt een alternatieve invulling gezocht voor de publieke rol die lichamelijke opvoeding (verder L.O.) of bewegingsonderwijs vandaag kan hebben. In tegenstelling tot het heersende discours dat L.O. een plaats wil geven omwille van de socialiserende en gezondheidsbevorderende mogelijkheden die dit vak biedt, betoog ik dat de specifiek educatieve waarde ervan elders ligt. In bewegingssituaties kunnen we een radicale gelijkheids- en gemeenschapservaring ondergaan die tegelijk een educatieve ervaring is: bestaande (hiërarchische) posities en identiteiten verliezen hun betekenis en zo wordt een onbestemde en onvoorziene toekomst mogelijk. Deze manifestatie van de democratie van het vlees is storend ten aanzien van elke opvoedkundige ordening en daarom is het tevens begrijpelijk waarom L.O. slechts een marginale aandacht krijgt. In het volgende sta ik eerst stil bij de vrees voor het lichamelijke die een constante lijkt te zijn binnen de pedagogische wereld. Vervolgens probeer ik aan te tonen dat diezelfde vrees tot uiting komt in de verschillende visies over de publieke rol van L.O. die vandaag bestaan. Na een uiteenzetting over de democratische dimensie van het vlees, tracht ik tenslotte te verhelderen hoe het samen bewegen op school een educatieve lichaamservaring inhoudt.