De dyade voorbij in infantpsychotherapie — een standaardwerk

De dyade voorbij in infantpsychotherapie — een standaardwerk

Productgroep Ouderschapskennis 2006-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

The Primary Triangle. A developmental Systems View of Mothers, Fathers, and Infant. E. Fivaz-Depeursinge en A. Corboz-Warnery (1999). New York: Basic Books. ISBN 0-465-09582-8 (254 pp.) € 28,95.
In het Infant Research van de laatste decennia is het gangbaar om de communicatie tussen baby en ouder in tweetallen te onderzoeken. De moeder is (naast de baby uiteraard) daarbij met grote voorsprong favoriet. Zij zorgt meestal dagelijks voor de baby, kent haar kind het beste en heeft met de baby ‘de beste band’, luiden de onuitgesproken veronderstellingen in vele onderzoeken naar de cognitieve en emotionele ontwikkeling van baby’s. Psychoanalytici besteedden van oudsher meer aandacht aan de ‘driehoeksrelatie’ van vader-moeder-baby, maar veel empirisch onderzoek doen zij daar niet naar, en in hun klinisch werk kiezen zij voor de insteek van retrospectieve reflectie op de vroege jeugd en beredeneren zij vanuit het psychoanalytisch begrippenapparaat welke dynamieken gespeeld moeten hebben gezien de huidige psychische krachtenvelden in een gezin.