De ene huilbaby is de andere niet

De ene huilbaby is de andere niet

Productgroep Ouderschapskennis 2006-2
Hanneke Miley | 2006
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Juliet Hopkins (1994). Therapeutic interventions in infancy: two contrasting cases of persistent crying. Psychoanalytic Psychotherapy 8: 141-152.
De Britse psychotherapeute Juliet Hopkins beschrijft in het hier samengevatte artikel twee contrasterende voorbeelden van problematiek rond huilbaby’s. Zij beschouwt aanhoudend huilen als gedrag dat een functie heeft in het relationele netwerk rond het kind. Een behandeling die zich baseert op de werkwijzen van Selma Fraiberg kan het huilen doen ophouden.
Het artikel biedt volop stof tot discussie. Enkele inzichten vanuit methodische ouderbegeleiding lijken een goede aanvulling. Deze worden besproken in de laatste paragraaf.