De GIPS Methodiek voor intensieve intersectorale (bemoei)zorg bij kindermishandeling

De GIPS Methodiek voor intensieve intersectorale (bemoei)zorg bij kindermishandeling

2016
Gratis

Omschrijving

De GIPS is ontwikkeld om de veiligheid van kinderen te herstellen in gezinnen waar sprake is van ernstige onveiligheid. Een integrale aanpak is gewenst, maar samenwerking hierbij blijkt in de praktijk bijzonder moeilijk.
GIPS staat voor een gezamenlijke aanpak die beschadigde gezinnen omhult en ondersteunt, precies zoals een gipsverband voor een gebroken ledemaat doet. Het gezin wordt zo in staat gesteld te genezen en te herstellen. De GIPS biedt de casusregisseur en professionals die betrokken zijn bij het gezin een methodische manier van samenwerken via vijf gestructureerde overleggen onder leiding van een daartoe opgeleide GIPSmeester, en biedt houvast bij het samenwerken met de gezinsleden.


De GIPS is als pilot uitgevoerd in de regio Utrecht bij een voormalig Bureau Jeugdzorg. Uit de evaluatie van de pilot komt naar voren dat deelname aan de GIPS leidt tot herstel van de veiligheid van kinderen in hun dagelijkse leven. Daarnaast leidt de GIPS tot een betere samenwerking tussen de professionals en versterking van de regierol van de casusregisseur. Moeilijke beslissingen
die de casusregisseur moet nemen, zijn gezamenlijk gewogen, onderbouwd en gedragen. De professionals zijn tevreden over de GIPS omdat ze een gezamenlijke verantwoordelijkheid ervaren en hun expertise optimaal kunnen inzetten. De gestructureerde wijze van overleggen met concrete vragen en het stellen van doelen werkt motiverend. Ouders krijgen een eenduidige boodschap van de verschillende hulpverleners en dat leidt tot vertrouwen in de samenwerking.

Bron: https://www.verwey-jonker.nl/publicaties/2017/gips-methodiek