De hulpverlening ‘maakt’ de tienermoeder

De hulpverlening ‘maakt’ de tienermoeder

Productgroep Ouderschapskennis 2009-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Deze vergelijkende 'case study' van drie zorginstellingen voor tienermoeders laat zien hoe de sociale dienstverlening zich conformeert aan, of juist afzet tegen algemeen geaccepteerde beelden van het 'tienermoederprobleem'. In de drie instellingen die bij deze analyse zijn betrokken, werden tienermoeders respectievelijk benaderd als probleemmoeders/probleemtieners, als moeders en als potentiële activisten.
De auteurs besluiten hun onderzoek met de suggestie dat instellingen kritisch moeten nadenken over de manoeuvreerruimte die ze misschien wel hebben bij het definiëren van hun cliënten en bij de aanpak van de complexe zorgen van hun cliënten.