De kracht van alledaags ouderschap

De kracht van alledaags ouderschap

Gratis

Omschrijving

Begin 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingevoerd. Eén van de doelen is dat professionals jeugdigen en ouders ondersteunen bij het eerder en vaker zelfstandig oplossen van problemen (Nederlands Jeugd Instituut, 2010; Van Eijck, Kooijman, & Van Yperen, 2013). Voor ouders betekent dit dat zij de regie over hun leven en dat van het gezin zoveel mogelijk zelf in handen moeten gaan nemen, en vaker steun moeten zoeken in hun sociale omgeving. Er wordt dus meer verwacht van ouders, terwijl er tegelijkertijd minder geld beschikbaar is voor ondersteuning van ouders. Dit vraagt van professionals en beleidsmakers om de begeleiding van gezinnen op een andere manier vorm te geven, zodat ouders en kinderen vroegtijdig en op effectieve wijze versterkt worden. Hierdoor is het van belang inzicht te krijgen in factoren die preventief en effectief bijdragen aan het welzijn van ouders, zodat professionals hierop in kunnen zetten tijdens de begeleiding van gezinnen.