De kracht van verbinding

De kracht van verbinding

Productgroep Ouderschapskennis 2019-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

‘Nederlandse kinderen zijn gemiddeld gelukkig, maar er zitten dikke onvoldoendes tussen,’ luidde de kop boven een interview met kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in november vorig jaar in Trouw (Oosterom, 2018). De krantenkop is illustratief voor het denken over de zorg voor jeugd in Nederland. Hierin lijkt namelijk dezelfde tegenstelling – de vraag of het nu wel of niet goed gaat met jeugdigen – centraal te staan. Voor gezinnen zelf is deze tegenstelling weinig constructief.