De metapositie van de ouder en die van de ouderbegeleider

De metapositie van de ouder en die van de ouderbegeleider

Productgroep Ouderschapskennis 2014-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De moeder met het 'borderline'-predicaat (Remmerswaal, 1998) sprak graag met me over haar dochter Minnie en haar ouderlijke zorgen en ze deed dat lange tijd wekelijks. Van haar leerde ik de traumatisering in haar jeugd en de (daarmee samenhangende) falende emotieregulatie te zien als buitengewone stressoren voor haar opvoederschap en voor haar ouderschap. Voor haar opvoederschap omdat het haar bijna dagelijks hinderde bij het vormgeven aan basaal opvoedgedrag, en voor haar ouderschap: het kostte haar extreem grote moeite om zichzelf als goede moeder te blijven zien. We bespraken vaak hoe Minnie zich thuis misdroeg en hoe moeder dan geen energie kon opbrengen daar iets tegen te doen of daardoor juist uit haar slof schoot.