De ouderbegeleidendepositie bewaken wanneer een kind in gevaar verkeert

De ouderbegeleidendepositie bewaken wanneer een kind in gevaar verkeert

Productgroep Ouderschapskennis 2006-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Noot van de redactie: Deze lezing sprak Vivian Shapiro uit op 14 februari 2006 te Amersfoort in het kader van de Lekkerkerker Lecture 2006. De oorspronkelijke tekst is, met toestemming van de auteur, licht ingekort. Videobeelden die werden getoond worden in de tekst beschreven.
Mijn allereerste baan was op een medisch opvoedkundig bureau, en op de eerste werkdag werd ik ontvangen door een ervaren en wijze vrouw die begon met: ‘Ik verwacht niet van je dat je iemand verandert of repareert. Ik verwacht wel dat je ouders helpt om zo goed te functioneren als in hun macht is’. Het was een goede raad: ik moest bescheiden zijn over mijn rol als ouderbege-leider.
Het is een bijzonder genoegen om vele jaren later hier te zijn en ik dank Alice van der Pas dat ze me heeft uitgenodigd. Ik heb het genoegen haar al langer te kennen, en ik bewonder haar werk als onderzoeker, auteur, docent en therapeut. Zij heeft onderkend dat, hoewel ouderschap van fundamenteel belang is bij de zorg voor kinderen, er weinig onderzoek naar is gedaan, en dat behandelaars onvoldoende aandacht hebben gehad voor de vele en velerlei omgevingsfactoren die de taak van ouders beïnvloeden. In haar boek A Serious Case of Neglect: The Parental Experien-ce of Child Rearing biedt dr. van der Pas een complex model van de dynamiek van ouderschap, en haar visie dat naast een rijkdom aan onderzoek naar de ontwikkeling van het kind, het onderzoek naar de ontwikkeling van ouderschap ernstig verwaarloosd is. Deze nalatigheid heeft ons therapeutisch werk met ouders en kinderen verzwakt. We weten te weinig van de subjectieve beleving van ouders van het vader-zijn of moeder-zijn, en of ze er klaar voor zijn.