De oudergerichte organisatie

De oudergerichte organisatie

Productgroep Ouderschapskennis 2015-2
Wim Goossens | 2015
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De auteur legt een relatie tussen de oudergerichte organisatie en de oudersehapstheorie en methodiek ouderbegeleiding. Daarbij geeft hij aan hoe vanuit de oudersehapstheorie - met name vanuit het tweede postulaat: de ouder is consultvrager en opdrachtgever - betekenis kan worden gegeven aan de invulling van de relatie tussen ouders en de organisatie. Vervolgens wordt vanuit de methodiek ouderbegeleiding een relatie tussen de ouderbegeleidende positie en de oudergerichte organisatie gelegd. Daarbij wordt verwezen naar een van de buffers uit het denkschema van ouderschap - de solidaire gemeenschap - waarin de organisatie zich naar ouders kan presenteren als een vertegenwoordiger van de solidaire gemeenschap bij het grootbrengen van hun kind.
Daarop aansluitend worden vijf ordeningsprincipes beschreven van waaruit gekeken kan worden naar de oudergerichtheid van een organisatie:
1 het wetgevend en beleidsmatig kader voor ouderbetrokkenheid;
2 ouderbetrokkenheid binnen de organisatiegebieden;
3 ouderbetrokkenheid op organisatieniveaus;
4 niveaus van ouderbetrokkenheid;
5 ouderbetrokkenheid en de regulatieve cyclus.
De auteur hoopt met dit artikel een bijdrage te leveren aan (de reflectie op) het ontwikkelen van een oudergerichte organisatie. Dat is een gezamenlijk belang van ouders en de organisaties tot wie zij zich wenden.