De overheid en de kwaliteit van het onderwijs

De overheid en de kwaliteit van het onderwijs

Productgroep Over pedagogische kwaliteit
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Tot voor kort bemoeide de overheid zich intensief met het onderwijs (het Studiehuis en het competentiegerichte onderwijs) en dat leverde haar het verwijt van staatsdidactiek op. Zelfs geharnaste tegenstanders van onderwijsvrijheid gingen protesteren tegen staatspedagogiek, toen de overheid gehoor gaf aan allerlei dubieuze modes van onderwijskundigen en bepaalde hoe het onderwijs moest worden ingericht. Een paar jaar geleden heeft de overheid (Hermans en Van der Hoeven) de verantwoordelijkheid (‘autonomie’) teruggegeven aan de scholen. Maar nu is het weer niet goed. Raden (Mboraad, Hbo-raad) die de gang van zaken in een hele onderwijssector bepalen, en besturen en managers die megascholen in het VWO en het HBO beheren, kregen het voor het zeggen. En er is in feite niets veranderd. In plaats van ‘Zoetermeer’ hebben we heel veel ‘Zoetermeertjes’ gekregen. Het is nu niet meer de overheid maar een beleidskaste die een omstreden visie over het hele onderwijs ‘uitrolt’. Tegenstanders van het nieuwe leren en het competentiegerichte onderwijs – studenten, leraren, ouders – manen de overheid om zich weer te bemoeien met het onderwijs.