De pedagogische uitdaging van het jeugdstrafrecht

De pedagogische uitdaging van het jeugdstrafrecht

Ido Weijers | 2005 | 9789066656611
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Precies een eeuw geleden traden de kinderwetten in werking.

Opvoeden in plaats van straffen was het motto van de strafrechtelijke kinderwet. Niet het delict diende leidraad te zijn in het jeugdstrafrecht, maar het belang van het kind. Ido Weijers schetst in zijn rede bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Jeugdrechtspleging aan de Universiteit Utrecht een nieuw pedagogisch perspectief. Hij pleit voor een fundamentele herbezinning op het jeugdstrafrecht. Ook bij jongeren dient het delict meer aandacht te krijgen. Uiteraard mag het belang van het kind niet uit het oog worden verloren. Evenmin moet er worden getornd aan een apart jeugdstrafrecht. Minderjarigen kunnen nog niet volledig verantwoordelijk worden gehouden voor hun doen en laten, maar ze moeten wel worden geholpen op weg naar verantwoordelijkheid. Dat kan door ze allereerst te confronteren met de gevolgen van hun gedrag. Vervolgens moeten ze leren zoveel mogelijk goed te maken van wat ze hebben aangericht. Dit beschouwt Weijers als de pedagogische uitdaging van het jeugdstrafrecht voor de 21ste eeuw.