De relatie tussen opvoeding, socialisatie, ontwikkeling en radicalisering: overzicht van en hiaten in de beschikbare kennis.

De relatie tussen opvoeding, socialisatie, ontwikkeling en radicalisering: overzicht van en hiaten in de beschikbare kennis.

Gratis

Omschrijving

Samenvatting:

Nederland heeft weliswaar in de afgelopen jaren niet te maken gehad met terroristische aanslagen, maar er is geen reden om aan te nemen dat radicalisering afneemt of dat terrorisme geen vruchtbare bodem kent. Het is opvallend dat er nog steeds een groot gebrek aan kennis is over de relatie tussen radicalisering en socialisering, opvoeding en de ontwikkeling van jongeren, terwijl radicalisering relatief vaker voorkomt onder adolescenten en de leeftijd van geradicaliseerde jongeren steeds lager wordt. Dit artikel
beschrijft de wetenschappelijke kennis die aanwezig is alsmede de gaten die nog moeten worden gevuld. Dit doen we aan de hand van theoretische veronderstellingen ten aanzien van de mogelijke invloed van ouders, de school en de moskee op zowel het ontstaan van radicalisering alsook de vermindering van de kans daarop. We eindigen met voorstellen voor pedagogisch onderzoek, dat richtlijnen kan opleveren voor het voorkomen van radicalisering.