De staat van het gezin

De staat van het gezin

2022 | Voor werkende ouders, NCJ, Wij
Gratis

Omschrijving

In de afgelopen maanden hebben wij informatie verzameld die een indicatie geeft over hoe het met gezinnen gaat. Het gaat om bestaande, openbaar toegankelijke cijfers. Ook hebben we een peiling gedaan onder 515 ouders. De combinatie toont een opmerkelijk beeld: Het gaat relatief goed met Nederlandse gezinnen. Nederland wordt ervaren als een fijn land en vooral vrijheid en goede voorzieningen worden daarbij genoemd, zeker ten opzichte van andere landen. Ouders maken zich zorgen maar aanvaarden die zorgen ook. Ze ervaren echter ook flinke uitdagingen, vooral in hun werk-gezin-zorg combinatie en merken weinig ondersteuning vanuit de samenleving, de politiek en het bestaande systeem.

Volgens 89% van de gezinnen is Nederland een land waar ze graag willen wonen. 48% Geeft aan dat Nederland goede voorzieningen kent, maar 79% geeft aan dat de politiek te weinig doet.

Ouders maken zich zorgen over de gas- en energieprijzen (57%), de kwaliteit van het onderwijs (53%), duurzaamheid en het milieu (48%), energie en slaap (43%) en kansenongelijkheid (41%).

Naast dat ouders aangeven dat het hen goed gaat, ervaren ze dus ook veel zorgen. Ze kunnen die zorgen goed adresseren én vinden het oké dat ze zich zorgen maken. Dit, naast de opmerkingen die door ouders worden gemaakt over het gebrek aan ondersteuning die ze ervaren, geeft een zorgelijk beeld. Het is een paradox: het gaat hen goed, maar vooral omdat ze aanvaarden dat het hen eigenlijk niet goed gaat.