De Staat van Inclusief Onderwijs 2023

De Staat van Inclusief Onderwijs 2023

2023 | © 2023, ECIO, ‘s-Hertogenbosch
Gratis

Omschrijving

Hoe ‘inclusief’ is het onderwijs aan de hogeschool of universiteit? In deze rapportage maakt het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) de stand van zaken op voor 2023. 

In het Nederlandse hoger onderwijs bestaat er, in tegenstelling tot het basis- en voortgezet onderwijs, geen apart ‘speciaal onderwijs’ voor studenten met een beperking of ondersteuningsvraag. Er is geen specifieke wet zoals de ‘Wet Passend Onderwijs’ die 
geldt in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroeps onderwijs. Het ontbreekt aan beleidsmaatregelen zoals een ‘speciale routekaart’ of ‘werkagenda inclusief onderwijs’. Daardoor zijn hogescholen en universiteiten per definitie inclusief: studenten met en 
zonder beperking volgen hun opleiding samen. Maar in hoeverre staat dit gelijk aan inclusief onderwijs?