De verschoolsing van het kinderleven

De verschoolsing van het kinderleven

Productgroep Dolgedraaid
Wilna A.J. Meijer | 2006 | 9789066657021
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

In deze bijdrage wordt een schets gegeven van de toegenomen verschoolsing van het leven van het jonge kind aan de hand van drie beleidsadviezen van de Onderwijsraad aan de Minister van OC&W. De ontwikkeling van de zogenoemde voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is de kern van deze verschoolsing. Er wordt betoogd dat de argumentatie voor het VVE-beleid op een drogredenering berust, waarvan het begrip ‘ononderbroken ontwikkeling’ de spil vormt. Misschien moet echter in plaats daarvan het klassieke pedagogisch-psychologische begrip ‘schoolrijpheid’ in ere worden hersteld?