De winst van het Bufferdenken -'goede ouder'-ervaringen - Inleiding op het thema

De winst van het Bufferdenken -'goede ouder'-ervaringen - Inleiding op het thema

Productgroep Ouderschapskennis 2010-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In het vorige nummer is het idee van de vier bufferdynamieken van Alice van der Pas globaal besproken. We gaan in dit thema specifiek in op 'goede ouder'-ervaringen. De keuze om deze buffer eerst te bespreken viel op een zonnige middag. Na een discussie in de themaredactie waren we het erover eens dat dit essentieel is voor ouderschapgroei. Al pratend over wat 'goede ouder'-ervaringen kunnen behelzen, werden we steeds nieuwsgieriger en enthousiaster om hierop meer zicht te krijgen. 'Goede ouder'-ervaringen laten ouders weten dat ze het als ouder toch niet zo slecht doen, aldus Van der Pas ( 2008, p. 233). Kenmerken van een 'goede ouder'-ervaring is dat:
• ouders zelf oordelen;
• het gaat over ervaringen en waarnemingen;
• het een moreel oordeel betreft in termen van goed of slecht;
• dit oordeel gaat over hun ouderschap.