Demonische kinderen

Demonische kinderen

Productgroep Het kind als spiegel van de beschaving
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

In vertellingen, sprookjes, romans en films worden kinderen vaak voorgesteld als onschuldige en onbedorven wezens, die op goede voet staan met mensen en vooral dieren – van dolfijnen tot mieren – in dikwijls idyllische landelijke werelden. Ook kennen wij beelden van kinderen die vele malen beter en knapper zijn dan volwassenen; volwassenen die hen tijdens hun opvoeding alleen maar beroven van hun onschuld, sterker nog, bederven, bedreigen en voor het leven beschadigen. Tegelijkertijd wordt in diezelfde populaire cultuur echter ook een beeld geschetst van een ander soort kinderen: slechte wezens die een gevaar vormen voor al wat hen omringt. Deze boosaardige kinderen komen we tegen in sprookjes, bijvoorbeel die van de Grimms, maar ook als de gruwelijke Struwelpeter en het duo Max & Moritz, dat met het grootste genoegen dieren en medemensen kwelt. Het bestaan van woeste en verwoestende kinderen, die een gevaar vormen voor zichzelf en anderen, is kennelijk evenzeer onderdeel van de volwassen fantasie als het beeld van idyllische onschuld. In deze bijdrage zal ik mij niet bezighouden met voorstellingen over boosaardige kinderen zoals die in sprookjes, romans en andere literaire vormen zijn verwoord, maar met dit soort voorstellingen in het moderne genre film. Daarbij richt ik mij zowel op de ‘gewone’ bioscoopfilms als op zogenaamde horrorfilms, waarin meer expliciet gespeeld wordt met de fantasieën en angsten van de kijker.