Denken over ouderschap - imagoprobleem

Denken over ouderschap - imagoprobleem

Productgroep Ouderschapskennis 2016-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Marjon Donkers verwondert zich over het fenomeen ouderschap. Al denkend en schrijvend formuleert ze vragen en zoekt ze naar antwoorden.


Niet lang na de geboorte van ons eerste kind besefte ik dat mensen ineens anders naar mij keken. Ik kreeg andere blikken, andere vragen, andere reacties. Het leek soms of ik op subtiele wijze opnieuw in kaart gebracht werd, de maat genomen werd. Mensen vormden zich een nieuw beeld van mij. En ik realiseerde me: de wereld zag mij ineens 'als moeder’. Met de geboorte van een kind wordt ook een ouder geboren. Plotseling kijk je in de spiegel en zie je: een moeder. Het duurde bij mij even, maar op een gegeven moment zag ik het zelf ook. Ja, daar staat ze echt: een moeder. Navraag over deze fascinerende ervaring bij mijn vriend en bij andere nieuwbakken ouders leverde herkenning op. Ja, ook zij hadden het gevoel dat ze door anderen bekeken werden door een nieuwe bril. Kennelijk is ouderschap zo sterk verbonden met je persoonlijke identiteit, dat iedereen om je heen - jijzelf incluis - zijn of haar beeld daarvan aanpast aan de nieuwe situatie. Vanaf nu ben je, naast hopelijk nog een paar dingen, maar ontegenzeggelijk in ieder geval: moeder. Punt uit.

Rode draad


Of je er blij mee bent of niet: als ouder krijg je te maken met allerlei beelden, verwachtingen en associaties, verbonden aan je nieuwe rol en functie als ouder. Ik vond dat wel even wennen. Onze cultuur en samenleving blijkt namelijk nogal wispelturig als het gaat om de vraag hoe we naar ouders kijken. Of misschien is wispelturig niet het juiste woord: complex en soms zelfs paradoxaal is een betere typering. De 'hokjes’ waarin je als ouder wordt geplaatst zijn divers. Soms positief, soms negatief, soms reëel, soms irreëel en veelal tegenstrijdig aan elkaar. Ik probeer de rode draad te zoeken in het scala aan beelden rondom ouderschap, dat wij dagelijks via cultuur- en media-uitingen, maatschappelijke discussies, opiniemakers en andere beeldvormers over ons uitgestort krijgen.